Gerard Spans – Chief Information Officer bij Arcadis

“Openheid is enorm waardevol”

Voor Gerard Spans maakt het niet uit welke functie iemand in het bedrijf bekleedt: iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren aan een nieuw plan of project. Daarmee geeft hij al zijn medewerkers een zetje in de rug om verantwoordelijkheid te nemen en ideeën in te brengen. Zijn inspirerende manier van leidinggeven, blijft niet onopgemerkt, het levert hem een nominatie op in de Multiplier of the Year verkiezing.

Gerard Spans begon drie jaar geleden als CIO bij Arcadis met een bijzondere missie: ervoor zorgen dat de bedrijfsprocessen geglobaliseerd worden. Dat betekent ideeën wereldwijd uitdragen en ervoor zorgen dat medewerkers hun expertise overal ter wereld kunnen inzetten. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft Spans The Arcadis Way gelanceerd. Een plan dat laat zien waar het bedrijf de komende jaren naartoe werkt, maar medewerkers de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid geeft om de route daar naartoe zelf uit te stippelen. ‘Ik kan het stuur wel in handen nemen, maar de medewerkers zijn degenen die deze verandering gaan uitdragen, dan moeten ze die ook zelf kunnen vormgeven en eigen maken.’

De bar en de olifant
Spans is een groot voorstander van co-creëren, hij is van mening dat ideeën beter worden als je ze stapelt en daarbij ruimte overlaat voor andere inzichten en ideeën. ‘Ik geloof niet zo in de ivoren toren waar vanuit een paar personen alles bedenken en dat vervolgens opleggen aan de lagen eronder. Misschien is het soms de snelste manier, maar zeker niet de meest duurzame.’ Medewerkers ertoe bewegen dat ze vrijuit hun ideeën op tafel durven te leggen, gaat niet over een nacht ijs. Daarom steekt Spans veel energie in het creëren van een onderlinge vertrouwensband. ‘Ik geef medewerkers bij voorbaat al 51% van de stemmen, zodat ze weten dat ik achter ze sta en uitga van hun kennis en expertise. Daarnaast breng ik altijd de bar en de olifant in meetings. Mensen zijn vaak geneigd om in een sociale omgeving opener te zijn, daarom probeer ik ook op het werk voor zo’n sfeer te zorgen, zodat je niet in een corporate meeting vervalt waarin iedereen z’n mond houdt en je later aan de bar het echte verhaal hoort. Daarom is die olifant in de kamer ook zo belangrijk. Als er iets speelt of iets niet werkt, dan moet dat tijdens een meeting uitgesproken worden, anders kom je niet verder.’ Spans geeft toe dat het tijd en moeite kost om die olifant in de kamer te krijgen, want hij komt nooit vanzelf. ‘Daarom benoem ik altijd bewust: “Is dit een olifant jongens? Ik zie dat er een side-discussie ontstaat, bespreken we hetzelfde onderwerp of hebben we een olifantje te pakken?” Ook vraag ik regelmatig: “Is de bar nog steeds in de kamer? We moeten wel open blijven tegen elkaar.” Dat herhalen en benoemen helpt: medewerkers gaan vertrouwelijker met elkaar om en ervaren het vaak als een verademing dat ze alles kwijt kunnen.’

Feedback geven en ontvangen
Doordat medewerkers om hem heen hun verantwoordelijkheid nemen, ziet Spans ze groeien en hun ambities nastreven. Maar daarmee ben je er nog niet, je moet jezelf onderweg ook altijd een spiegel durven voorhouden, vindt Spans. ‘Ik ben van het voortdurend feedback geven en ontvangen. Na afloop van elke presentatie vraag ik feedback, zodat ik mezelf kan verbeteren. En het mooie is dat het zich door vertaalt naar mijn teamleden, die mijn voorbeeld volgen en elkaar ook om feedback vragen. Natuurlijk is dat in het begin spannend, veel mensen ervaren feedback als een meetpunt en nemen daardoor een defensieve houding aan. Maar als je je realiseert dat je jezelf dankzij feedback kunt verbeteren, ga je er heel anders tegenaan kijken. Het is overigens wel waardevol om vervolgens na te denken over de inhoud van de feedback die je ontvangen hebt en daar iets mee te doen, want alleen op die manier brengt het je verder.’

Multiplier aanpak internationaal
Wat Spans carrière kenmerkt, is dat hij altijd voor grote internationale bedrijven heeft gewerkt. Bij Arcadis geeft hij leiding aan teams in Europa, Azië, Australië, Amerika en het Midden-Oosten. Daarbij is hij zich altijd bewust van de culturele verschillen. ‘Nederlandse bedrijven en medewerkers staan heel erg open voor Multipliers. Hier kan ik tegen een team zeggen: “Dit is ongeveer de richting, ga er maar mee aan de slag.” De uitkomst kan ik openlaten, wat vaak een variëteit aan ideeën en opties oplevert. Vrijheid past in onze cultuur, maar ik weet dat het niet overal als iets positiefs wordt ervaren. In Azië kan ik zeggen: “Je hebt 51% van de stemmen,” waarop ik als antwoord krijg: “Maar jij bent de baas.” Ik denk dat je als Multiplier in elk land een succesvolle leider kunt zijn, maar dat je er niet komt met een one-size-fits-all-aanpak. Je moet je ook inleven in de waardes en cultuur waarin je werkt en daar niet overheen stappen. Vaak vind je dan een oplossing waarmee je prima uit de voeten kunt, maar die net iets afwijkt van de manier die je in bijvoorbeeld Nederland gewend bent. Het interessante is dat ik zie dat de persoonlijke drive overal ter wereld hetzelfde is als je de context waarin je het beschrijft, laat aansluiten bij het betreffende land.’

Korte en lange termijn
Ongeacht het land of de cultuur vindt Spans het belangrijk dat je als Multiplier zowel korte als lange termijn visies durft neer te leggen en uit te spreken. ‘Toen ik net met The Arcadis Way startte, heb ik aangegeven dat het ongeveer vier jaar zou duren voordat de resultaten zichtbaar zouden worden. Vervolgens heb ik aan de medewerkers twee visies gepresenteerd: de korte termijn van een jaar en de lange termijn van drie jaar, waarbij ik heb gezegd: “We gaan een globale organisatie worden: wie onze klanten gaan worden, weten we nog niet, maar dit is de richting die we op gaan.” Door medewerkers te laten zien waar ze naartoe werken en wat hen motiveert in Arcadis, geef je ze het toekomstbeeld waar ze recht op hebben. Daarmee maak je ze betrokken en nemen ze het initiatief om het stuur van hun eigen carrière in handen te nemen. Wat tot prachtige resultaten leidt.’  

Over Gerard Spans
Gerard Spans is sinds drie jaar Chief Information Officer (CIO) bij Arcadis. Voordat hij hier kwam werken, was hij drie jaar CIO bij Rexam. Daarvoor was hij vijf jaar Senior Vice President bij Philips Lighting. De vijf jaar daarvoor werkte hij als Vice President bij Sara Lee. Spans startte zijn carrière als adviseur Retail Markt bij Andersen Consulting wat later is overgegaan in Accenture.

Wat is een Multiplier?
Multipliers zijn leidinggevenden die hun kennis en inzichten gebruiken om de intelligentie en capaciteiten van hun medewerkers te vergroten. Wanneer zij de kamer binnenlopen, ontstaan er nieuwe ideeën en worden problemen opgelost. Het Multipliers concept is een leiderschapsconcept dat is gebaseerd op het boek Multipliers, how the best leaders make everyone smarter van Liz Wiseman. Meer informatie over Multipliers en de Multiplier of the Year-verkiezing is te vinden op multiplieroftheyear.nl.    

Top