Do Iseger – Team Manager bij ABN AMRO

“Het zijn mijn teamleden die het doen”

Als Do Iseger-Broer mensen om zich heen ziet groeien, is ze op haar gelukkigst. Door haar open en uitdagende manier van leidinggeven, gebeurt dat ook vaak. Ze gaat geen onderwerp uit de weg en vindt het haar taak om teamleden te motiveren en te stretchen. Met succes: het levert haar een nominatie op in de Multiplier of the Year-verkiezing. 

Wanneer je Do Iseger vraagt welke baan haar het meest heeft gevormd, dan hoeft ze daar niet lang over na te denken. Vijf jaar lang werkte ze in de schuldhulpverlening waar ze daklozen en verslaafden financieel begeleidde en contact onderhield met hun schuldeisers. ‘Om dat werk te kunnen doen, moet je je ego aan de kant zetten, goed kunnen samenwerken, doeltreffend zijn, maar bovenal zaken vanuit het perspectief van een ander kunnen bekijken. Een waardevolle les die ik in die tijd geleerd heb, is hoeveel impact een persoonlijke overwinning kan hebben, hoe klein die ook is. Als ik het bijvoorbeeld voor elkaar kreeg om iemand in te laten zien hoe belangrijk het is om je zorgverzekering te betalen en dat lukte na een lange weg, dan kon de vlag uit. Maar eigenlijk geldt dat voor iedereen: van elk succes groei je en krijg je het zelfvertrouwen om een volgende stap te zetten.’

Leukste baan ter wereld
Zelf wilde Iseger zich ook blijven ontwikkelen, daarom koos ze na vijf jaar voor een nieuwe uitdaging bij de ABN AMRO. Daar trof ze een Multiplier als manager. ‘Zij ging uit van het talent van haar medewerkers en keek hoe ze dat optimaal kon inzetten. Als doelen bereikt werden, gaf ze de teamleden daar alle credits voor, want zij hadden het voor elkaar gekregen.’ Isegers coachingstalent werd snel door haar manager ontdekt. Ze stimuleerde Iseger om voor een leidinggevende functie te gaan en toen die kans voorbijkwam, greep ze hem direct. Van die keuze heeft ze nog geen dag spijt gehad. ‘Ik vind dat ik de leukste baan van de wereld heb, ik kan zoveel met mijn teamleden, ik coach ze, zie ze groeien, samen boren we nieuwe ideeën aan, elke dag is te gek.’ Net als haar vorige manager, vindt Iseger dat haar teamleden degenen zijn die het doen. Zij zijn inhoudelijk sterk en hebben de kracht en het talent. Daarom legt ze dilemma’s en vraagstukken altijd aan hen voor. ‘Ik wil weten welke oplossing zij voor zich zien, dat kunnen zij vanuit de inhoud vaak beter bepalen dan ik. Als Multiplier ben ik er niet om te vertellen hoe iets opgelost moet worden, maar om de kennis en kunde van het team optimaal te benutten. Het is mijn taak om te kijken welke instrumenten ik in me heb waarmee ik het team kan stimuleren om het probleem van verschillende kanten te bekijken en met oplossingen te komen waarin zij geloven.’

Stretchen en vertrouwen geven
In het begin moesten Isegers teamleden wel even wennen aan haar aanpak. ‘Toen ik hier net kwam werken, was er een werkplanning waar ik van schrok. Op zich was er niks op aan te merken, maar het was zo gedetailleerd dat je niet meer zelf hoefde na te denken en elk uur precies wist wat je moest doen. Ik heb mijn teamleden toen geleerd wat forecasting is en hoe je dit kunt combineren met een nieuwe werkplanning. Sinds kort zijn we gestart met een nieuwe werkverdeling waarop per onderdeel alleen is aangegeven hoeveel fte er op een dag voor nodig is. Vervolgens is het aan het team om samen af te stemmen wie wat doet. Het werk is dus veranderd van keurig uitvoeren van wat er van je gevraagd wordt, naar onderling communiceren om alles als team voor elkaar te krijgen.’ In eerste instantie was dat even slikken, maar omdat Iseger regelmatig bila’s voert met haar teamleden waarin ze bespreekt wat de essentie is van het werk dat ze uitvoeren, werd de verandering toch snel opgepikt. ‘Je ziet dat er in de business veel verandert en dat er van medewerkers gevraagd wordt om daarop in te springen. Dat kan ik ze hiërarchisch opleggen, maar ik kan ze ook laten ervaren dat ze klaar zijn voor de volgende stap.’ Iseger doet dat door haar teamleden steeds een nieuwe uitdaging te geven die aansluit bij hun talent. ‘Zo moest er laatst een klanttevredenheidsmeting gemaakt worden voor onze afdeling. Ik heb twee teamleden die goed kunnen researchen en van de resultaten een kleine business case kunnen maken. Deze opdracht leek daar goed op aan te sluiten. Als handvatten gaf ik ze mee dat we de klant niet teveel mogen belasten met de meting, dat we een reële meting willen hebben die goede dialogen oplevert en MT-waardig is. Eerst schrokken de teamleden van de opdracht, want ze hadden zoiets nog nooit gedaan. Maar ik gaf ze het vertrouwen door te zeggen dat ik zeker wist dat ze het konden en dat ze bij me konden aankloppen als ze vastliepen. Het resultaat is een fantastisch plan dat inmiddels door de hele afdeling is opgepikt. Dat je dat kunt bereiken door mensen te stretchen en het vertrouwen te geven, vind ik geweldig.’

Extra stap
Hoewel Isegers werkwijze teamleden laat groeien, merkt ze dat niet iedereen het makkelijk vindt om met alle nieuwe verantwoordelijkheden om te gaan. Als Iseger dat merkt, is ze de eerste om het gesprek daarover aan te gaan. ‘Omdat ik uit de schuldhulpverlening kom, ga ik geen onderwerp uit de weg en durf ik in een gesprek snel tot de kern te komen. Ik stel dan vragen als: “Hoe kan het dat het zo lastig is om je verantwoordelijkheid te nemen? Waarom ontduik je dat? Wat kunnen we daaraan doen?” Dat zijn confronterende vragen, maar vaak komen er antwoorden uit waar je concreet iets mee kunt. Je ontdekt bijvoorbeeld dat iemand baat heeft bij een assertiviteitscursus. Binnen ABN AMRO hebben we een persoonlijk opleidingsbudget waar voorheen niemand uit mijn team gebruik van maakte. Ik stimuleer juist om dat wel te doen en dat gebeurt nu gelukkig ook steeds meer.’ Iseger vindt het zelf ook leuk om trainingsexperimenten met haar team aan te gaan. Zo organiseert ze onder andere over-de-streep-sessies waarbij medewerkers stellingen voorgeschoteld krijgen als “Op mijn afdeling geven we elkaar goed feedback” en daar dan met elkaar over in discussie gaan. Dat geeft Iseger een mooie kijk op wat er speelt op de werkvloer en welke onderwerpen extra getraind kunnen worden.

De energie die Iseger in haar team steekt, begint zich nu al uit te betalen. Haar medewerkers raken steeds gemotiveerder en het leuke daaraan is dat het mes aan twee kanten snijdt: klanten hebben het gevoel dat er met ze wordt meegedacht en de teamleden zien dat hun werk ertoe doet. ‘Daardoor krijgen ze nog meer zin om een extra stap te zetten. Er leeft een overtuiging van: “Ik moet niet goed zijn in m’n werk, ik krijg de kans om briljant te zijn.” Dat ik dat als manager kan meegeven, is toch prachtig?’

Over Do Iseger
Do Iseger is sinds een jaar teammanager Support bij ABN AMRO Bank. Daarvoor werkte ze bijna twee jaar bij de bank als Zaakbehandelaar in het Hypotheek Care Team. Voordat de bij ABN AMRO aan de slag ging, was ze bijna vijf jaar Financieel Hulpverlener bij Stadsring 51 waar ze de financiën van daklozen en verslaafden beheerde. De inzichten die ze hier kreeg, hebben een basis gevormd voor haar Multiplierskills die ze nu als leidinggevende dagelijks inzet.     

Wat is een Multiplier?
Multipliers zijn leidinggevenden die hun kennis en inzichten gebruiken om de intelligentie en capaciteiten van hun medewerkers te vergroten. Wanneer zij de kamer binnenlopen, ontstaan er nieuwe ideeën en worden problemen opgelost. Het Multipliers concept is een leiderschapsconcept dat is gebaseerd op het boek Multipliers, how the best leaders make everyone smarter van Liz Wiseman. Meer informatie over Multipliers en de Multiplier of the Year-verkiezing is te vinden op multiplieroftheyear.nl.    

Top