Multipliers

Multipliers zijn leiders die hun kennis en inzichten gebruiken om de intelligentie en capaciteiten van hun mensen te vergroten. Wanneer zij de kamer binnen lopen ontstaan nieuwe ideeën en worden problemen opgelost.

Het Multipliers concept is een leiderschapsconcept dat is gebaseerd op het boek ‘Multipliers, how the best leaders make everyone smarter’ van Liz Wiseman (The Wiseman Group). Zij heeft onderzoek gedaan onder 150 vooraanstaande leiders waarbij zij keek naar de eigenschappen die de leiders die het allerbeste uit hun mensen weten te halen (Multipliers) onderscheiden van leiders die juist het potentieel van hun mensen verkleinen (Diminishers).

Het onderzoek laat zien dat ‘Multipliers’ in staat zijn om tot 90% van het talent van mensen en organisaties aan te boren, terwijl dit percentage op 48% ligt bij de zogeheten ‘Diminishers’, de leiders die talenten onderbenut laten door bijvoorbeeld weinig vertrouwen te geven, veel controle te houden, zelf leidend te zijn in het werk wat moet gebeuren.

Multipliers zijn leiders die in staat zijn om meer uit hun mensen te halen door het talent en de denkkracht van medewerkers meer te benutten. Een Multiplier:

  • Boort het aanwezige talent aan en verdubbel de productiviteit
  • Krijgt toegang tot 2x de aanwezige intelligentie
  • Creëert een omgeving waarin nieuwe ideeën gemakkelijk tot stand komen

Wil je meer weten over Multipliers? Kijk op www.vds.nl/multipliers

Top